Tarieven homeopathisch consult

De kosten van een consult zijn inclusief een homeopathisch middel

 

Eerste consult                                         €90,- 

Vervolgconsult                                        €67,50      

Kort consult  (op tijd)                             €1,- per minuut

Opsturen herhalingsrecept                  €15,00

Telefonisch consult                                €25,00      


*Hiermee bedoel ik niet de korte telefonische contacten over de reactie op inname, vragen en andere zaken over de voortgang van de behandeling

Dierenconsult                                     €45,-

Reikibehandeling                               €45,-

 

Mijn werktijd voor u houdt niet op, wanneer u de deur uitstapt na een consult. Soms hoef ik alleen de homeopathische middelen nog op te sturen. En soms moet ik nog uitzoeken wat u nodig heeft.

Bij het afzeggen van afspraken, of niet verschijnen op de consultafspraak, zonder opgaaf van reden en korter dan 24 uur van te voren, wordt (een deel van ) de consultprijs in rekening gebracht.

Vergoeding zorgverzekeraars

Meer dan 85% van de zorgverzekeraars vergoedt de behandeling geheel of gedeeltelijk vanuit het aanvullende pakket. Dus u heeft niet te maken met het eigen risico. Kijk voor de exacte vergoeding in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. U heeft geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Ik ben geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, NVKH. Daarmee ben ik geregistreerd klassiek homeopaat, kvk nummer 51541513. Daarbij heb ik de HBO-opleiding medische basis kennis met succes afgerond. Via de NVKH ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ wat mij de titel Registertherapeut BCZ® oplevert. Dat betekent dat ik ook onder het tuchtrecht TCZ val. (www.quasir.nl) Maar mocht het zo zijn, dat u ergens tegenaan loopt, nodig ik u van harte uit dat eerst met mij te bespreken. Dan kunnen we eerst proberen er samen uit te komen.

Doordat ik geregistreerd klassiek homeopaat ben, komen mijn consulten voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking.

Uw nota is digitaal en wordt per e-mail verstuurd. Tenzij u aangegeven heeft dit niet te willen. Dan krijgt u de papieren versie.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘klassiek homeopathische behandeling’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult