Wat kunt u verwachten?

Een eerste consult neemt meestal zo’n 1,5 a 2 uur in beslag. In een consult wil ik graag zo veel mogelijk te weten komen over u en uw klachten. Ik zal u dus veel vragen stellen. Want al lijken uw klachten op die van een ander, voor mij gaat het erom hoe u die klachten beleeft. Waarom heeft juist u deze klachten? Wanneer zijn de klachten begonnen? Wanneer hebt u meer of minder last? Hoe zijn die klachten precies? Wat voor ziektes heeft u nog meer gehad? Komen die meer in de familie voor? Hoe bent u als mens? Hoe zit u in elkaar? Maar ook zal ik vragen naar meer algemene dingen als voedselvoorkeuren, slaap en dergelijke. Als klassiek homeopaat behandel ik niet alleen de ziekte, maar de gehele zieke mens. Ik ben geïnteresseerd in het totale beeld. En -misschien overbodig te noemen- uiteraard heb ik een beroepsgeheim.

Het middel

Na het gesprek, als u naar huis gaat, begint voor mij het werk. Ik maak een uitgebreid verslag en een analyse waarin ik al uw specifieke kenmerken en klachten meeneem. Op grond daarvan kies ik een voor u passend homeopathisch middel.

Hoe vaak u het middel nodig heeft is per persoon verschillend. Dat hangt af van de klacht en van u als persoon. Het is daarom belangrijk om in het begin van de behandeling even (via telefoon, mail of app) contact te hebben zodat ik weet hoe u op het middel reageert en wat voor u de prettigste manier en frequentie van innemen is. Het is echt maatwerk en moet zo nodig nog een keer bijgesteld worden.

Iedereen reageert op zijn eigen manier op een homeopathisch geneesmiddel. De een zal een snelle verbetering merken, terwijl bij de ander de vooruitgang heel geleidelijk verloopt. De verbetering is mede afhankelijk van de ernst en duur van de klacht en van uw conditie. Dat is vooraf niet te voorspellen.  Om de behandeling goed en succesvol te laten verlopen, zal ik u vragen mij op de hoogte te houden van uw reactie op het middel via mail, app of telefoon. Vuistregel is hier: Als ik niets hoor, ga ik er van uit dat het goed met u gaat.

De keuze van het homeopathisch geneesmiddel is individueel. Het is helemaal gebaseerd op u en uw klacht(en). Het middel verbetert uw weerstand. Het stimuleert uw zelfgenezend vermogen zodat de natuurlijke balans tussen lichaam en geest zich herstelt. Uw lichaam gaat beter functioneren en uw klachten zullen geleidelijk verdwijnen. Kortom: u komt beter in uw vel te zitten. Het middel is in staat de oorzaak van uw klachten aan te pakken. Een homeopathische behandeling biedt u ondersteuning om uw natuurlijk evenwicht terug te vinden. Het is het duwtje in de rug dat u verder helpt op weg naar genezing.

Vervolgconsulten

Meestal plan ik een vervolgconsult ongeveer 4-6 weken na het eerste consult. Dit is uiteraard ook sterk afhankelijk van uw reactie op de behandeling en de aard van uw klachten. In acute situaties kan het nodig zijn om sneller een consult te plannen. In de vervolgconsulten zullen we dan samen het verloop van de behandeling bespreken. Hoe gaat het met u? En wat is het effect van het middel? Wat merkt u? Is er eventueel nog een ander middel nodig? Zitten we op de goede weg? Die vervolgconsulten duren over het algemeen wat minder lang. Ze nemen ongeveer een uur in beslag. Het is per persoon verschillend hoeveel vervolgconsulten er nodig zullen zijn.

Klassieke Homeopathie

Een klassiek homeopathische behandeling is bijna altijd mogelijk. Niet alleen voor lichamelijke klachten, maar ook voor emotionele klachten. Vaak kan de behandeling uw klachten in elk geval fors verbeteren of volledig genezen. Homeopathie kan helpen om de weerstand te versterken. Het is zeker de moeite van het proberen waard. Lees meer…

Dieren

Klassieke homeopathie is ook zeer geschikt voor uw huisdier. Dieren reageren vaak heel erg goed op een klassiek homeopathische behandeling. Lees meer…

Reiki

Reiki kan een hele mooie aanvulling op de homeopathische behandeling zijn. Het versnelt het genezingsproces en zorgt dat de homeopathische middelen hun werk beter en sneller kunnen doen. Het is een positieve extra duw in de rug. Het kan gebruikt worden bij uiteenlopende klachten. Zowel lichamelijk als geestelijk.  Lees meer…