Ik ben geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. NVKH. En daarmee geregistreerd klassiek homeopaat. Daarbij heb ik de HBO-opleiding medische basis kennis, volgens de Plato normen, met succes afgerond in 2016. Via de NVKH ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Wat mij de titel Registertherapeut BCZ® oplevert. En daarmee val ik ook onder het tuchtrecht TCZ. Het Tuchtrecht Complementaire Zorg. Doordat ik geregistreerd klassiek homeopaat ben, komen mijn consulten voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking.

Ook in het nieuwe jaar vergoedt het overgrote deel van de zorgverzekeraars mijn behandeling geheel of gedeeltelijk vanuit het aanvullende pakket. Dat betekent dat u niet te maken heeft met het eigen risico. Kijk voor de exacte vergoeding in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. U heeft geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig.